Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του κλάδου μας, οι  Δικηγόροι καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις επιταγές της εποχής, όπως αυτή έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και την πανδημία. Η τελευταία ανέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις παθογένειες του επαγγέλματος και του τρόπου με τον οποίο αυτό ασκείται. Αυτή είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται η επιτακτική ανάγκη ο Δικηγορικός Σύλλογος να είναι δίπλα στον δικηγόρο, να τον υποστηρίζει, να διευκολύνει την καθημερινότητα του, και, πρωτίστως, να διασφαλίζει το κύρος και την επαγγελματική του αξιοπρέπεια. Συνακόλουθα, και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί με «έξυπνες» ιδέες και λύσεις, ώστε να μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στους δικηγόρους – μέλη του στο πλαίσιο της δύσκολης καθημερινότητάς τους.

Τα κατωτέρω αποτελούν τους βασικούς άξονες – προτάσεις μας, αναφορικά με τη λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου τα επόμενα χρόνια και θα ανακοινώνονται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

1ος ΑΞΟΝΑΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • Αναμόρφωση ιστοσελίδας του Δ.Σ.Β.. Διαδραστικές δυνατότητες. Στόχος να αποτελεί καθημερινό εργαλείο στην καθημερινότητα των συναδέλφων, καθώς η υφιστάμενη ιστοσελίδα υπολείπεται σημαντικά αντίστοιχων ιστοσελίδων λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων.
 • Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (απαραίτητο εργαλείο για τον μάχιμο Δικηγόρο) με νομολογία του Πρωτοδικείου Βόλου και του Εφετείου Λάρισας.
 • Εμπλουτισμός ιστοσελίδας με υποδείγματα δικογράφων όλων των διαδικασιών (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών).
 • Ψηφιοποίηση αποφάσεων Δικαστηρίων με τη χρήση scanner στα γραφεία του Συλλόγου. Αποστολή αποφάσεων σε κάθε Δικηγόρο.
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Β. μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email).
 • Ζωντανή (live) ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων εκθεμάτων των εκδικαζόμενων υποθέσεων. Εξ αποστάσεως (από το γραφείο) παρακολούθηση πινακίων – εκθεμάτων.
 • Έκδοση ηλεκτρονικής- ψηφιακής ταυτότητας Δικηγόρου.
 • Κατάργηση εσωτερικής γραφειοκρατίας.
 • Λειτουργική ψηφιακή διασύνδεση του ψηφιακού συστήματος του Συλλόγου με τα αντίστοιχα συστήματα όλων των τμημάτων του Πρωτοδικείου Βόλου και των Ειρηνοδικείων Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου (αποστολή απόφασης, εκθέματα δικασίμων, ροή μήνυσης κ.λπ.), ώστε να παύσει το σημερινό φαινόμενο της ύπαρξης μεμονωμένων – μη επικοινωνούντων ψηφιακών συστημάτων.
 • Newsletter Δ.Σ.Β. με παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Διαθέσιμο και στους πολίτες για ενημέρωση των δράσεων, της κοινωνικής και επιστημονικής προσφοράς του Συλλόγου στην κοινωνία.

2ος ΑΞΟΝΑΣ : ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ (Ε.Α.Ν.Δι.Β.)

 • Ίδρυση Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Βόλου, που θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Δ.Σ.Β.
 • Στόχος της Ένωσης είναι η εκπροσώπηση, υποστήριξη και διαρκής ενημέρωση των Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα με τη συνδρομή έμπειρων Δικηγόρων του Δ.Σ.Β. για την ενημέρωση και περαιτέρω νομική κατάρτιση των Νέων Συναδέλφων.
 • Δημιουργία ιστοσελίδας προς ανάρτηση σημαντικών ανακοινώσεων της Ε.Α.Ν.Δι.Β. και διασύνδεσή της με την ιστοσελίδα του Δ.Σ.Β.
 • Λειτουργία γραφείου επαγγελματικής σταδιοδρομίας Ασκουμένων και Νέων Δικηγορών (ενημέρωση για θέσεις εργασίας, προκηρύξεις προγραμμάτων κλπ.).
 • Καθημερινή φυσική παρουσία μελών του Δ.Σ. της Ένωσης στα γραφεία του Δ.Σ.Β. για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων.

3ος  ΑΞΟΝΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 • Ανάγκη μείωσης εξόδων και λειτουργικών δαπανών Δ.Σ.Β.. Εξορθολογισμός δαπανών.
 • «Ανοικτές Πόρτες». Διεύρυνση συμμετοχικών διαδικασιών. Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων για θέματα «μείζονος σημασίας», ενθάρρυνση συμμετοχής των μελών σε συλλογικές διαδικασίες, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ. (κάθε μέλος του Συλλόγου μας δύναται να αιτείται την εισαγωγή θεμάτων προς συζήτηση στο Δ.Σ.).
 • Αναμόρφωση Επιτροπών Δ.Σ.Β. Ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων.
 • Για πρώτη φορά, δημιουργία Επιτροπής επιφορτισμένης με την επίλυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των μελών του Συλλόγου και με την επικοινωνία με τα ασφαλιστικά ταμεία στην Αθήνα. Δυνατότητα καθημερινής παρέμβασης/επικοινωνίας.
 • Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθήκης Δ.Σ.Β.. Ψηφιοποίηση των δεδομένων της. Τοποθέτηση μηχανήματος scanner στα γραφεία του Συλλόγου.
 • Τοποθέτηση εκτυπωτή με το σύστημα AirPrint, για να μπορεί ο κάθε δικηγόρος να προβαίνει σε εκτυπώσεις απευθείας και ασύρματα από το κινητό του τηλέφωνο.
 • Ενίσχυση λειτουργίας WiFi με αναμεταδότες με χώρο κάλυψης ολόκληρο το Δικαστικό Μέγαρο.
 • Τοποθέτηση μηχανήματος scanner στα Ειρηνοδικεία Αλμυρού και Σκοπέλου προς εξυπηρέτηση των μελών του Δ.Σ.Β. και αποφυγή εξόδων μετακίνησης και ταλαιπωρίας αυτών.
 • Αναμόρφωση χώρων Δ.Σ.Β
 • Ανάληψη Κοινωνικών Δράσεων. Εξωστρέφεια Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Σύλλογος θα πρέπει να πρωτοστατεί στην προστασία ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Φιλανθρωπικές δράσεις.

4ος ΑΞΟΝΑΣ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 • Ο Δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός, συλλειτουργός της Δικαιοσύνης. Ο ρόλος του δεν πρέπει να λησμονείται στην καθημερινότητα, ούτε να του συμπεριφέρονται Δικαστές και Δικαστικοί Υπάλληλοι σαν τον «τελευταίο τροχό της αμάξης».
 • Παρακολούθηση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης (έγκαιρη έκδοση αποφάσεων, έμμεση αρνησιδικία δια της πρακτικής της μη ουσιαστικής κρίσης της διαφοράς κ.λπ.). Άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του Δ.Σ.Β. σε απαξιωτικές συμπεριφορές κατά Δικηγόρων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Ο Δ.Σ.Β. δεν θα μένει αμέτοχος σε προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι στα μέλη του.
 • Κατάργηση προηγούμενης έγγραφης αναφοράς στο Σύλλογο για θέματα συμπεριφοράς Δικαστών και Υπαλλήλων, η οποία καθυστερεί την επίλυση του προβλήματος.
 • Συγκρότηση μόνιμης επιτροπής του Δ.Σ.Β. για τη διαβούλευση/επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα των Δικαστών και των Υπαλλήλων.
 • Κατάρτιση πινάκων με χρήση στατιστικών στοιχείων (π.χ. με βάση το χρόνο έκδοσης αποφάσεων, τον αριθμό μη οριστικών αποφάσεων κ.λπ.).
 • Παρέμβαση στον Άρειο Πάγο, όταν και εφόσον χρειαστεί. Το Πρωτοδικείο του Βόλου δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο σημείο αναφοράς και τοποθέτησης για Δικαστές που έχουν δημιουργήσει προβλήματα (π.χ. καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων) σε άλλα Πρωτοδικεία.

5ος  ΑΞΟΝΑΣ : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του Συλλόγου με νέες εκδόσεις σε όλους τους τομείς Δικαίου.
 • Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου με email για κάθε νέα αγορά/προσθήκη βιβλίου στη βιβλιοθήκη.
 • Επιστημονικές Εκδηλώσεις – Θεματικά Σεμινάρια από εξειδικευμένους συναδέλφους του Συλλόγου μας, τα οποία θα βιντεοσκοπούνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Β.
 • Εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής σελίδας του Συλλόγου με κλειστή ομάδα, όπου θα παρέχονται απαντήσεις από έμπειρους και εξειδικευμένους συναδέρφους του Συλλόγου μας σε απορίες και ερωτήσεις.
 • Εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής σελίδας του Συλλόγου με υποδείγματα δικογράφων όλων των διαδικασιών και των δικαστηρίων.
 • Εκπαίδευση σε νέους γνωστικούς τομείς (κρυπτονομίσματα, εξωδικαστικός μηχανισμός, blockchain, οικονομικά επιχείρησης για νομικούς, law & tech, start up, cloud computing).
 • Διασύνδεση του Δ.Σ.Β. με δικηγορικούς συλλόγους εξωτερικού. Υιοθέτηση καλών πρακτικών.

6ος ΑΞΟΝΑΣ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

 • Ανάγκη «καθαρής λύσης» για το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Έχουμε κουραστεί από την αέναη συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι ευθύνες που βαραίνουν (και) τον κλάδο μας είναι συγκεκριμένες. Μέχρι προσφάτως προτεινόταν ως λύση το υφιστάμενο κτίριο, το οποίο, όμως, είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο (τόσο το κτίριο όσο και ο περιβάλλων χώρος). Το θέμα αυτό, αν και παραμένει διαχρονικά επίκαιρο, δεν έχει τεθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση εδώ και χρόνια.
 • «Καθαρή λύση», σημαίνει πρωτοβουλία για τη σύσταση επιτροπής ή κάθε δράση και κατάθεση ρητών προτάσεων από την πλευρά του Δ.Σ.Β.
 • «Καθαρή λύση» σημαίνει χωροθέτηση σε σημείο που να επιτρέπει την ταχεία ανέγερση ενός Δικαστικού Μεγάρου. Ουτοπικές προτάσεις ουσιαστικά δεν οδηγούν σε λύση και παρατείνουν την παραμονή στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο.
 • Ο Συνδυασμός μας επεξεργάζεται, ήδη, συγκεκριμένη πρόταση μαζί με μέλη του Συλλόγου μας και με μηχανικούς. Η πρόταση αυτή θα τεθεί υπόψη των αρμόδιων οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση). Η πρόταση αυτή θα γίνει δημόσια γνωστή, μόνο εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.