ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ

Τα τελευταία επτά συναπτά έτη ως Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας σε δύο διαφορετικές θητείες και με διαφορετικούς Προέδρους έρχομαι...

3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ανάγκη μείωσης εξόδων και λειτουργικών δαπανών Δ.Σ.Β.. Εξορθολογισμός δαπανών. «Ανοικτές Πόρτες». Διεύρυνση συμμετοχικών διαδικα...

Επίσκεψη στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού

Επισκεφθήκαμε σήμερα το Ειρηνοδικείο Αλμυρού, όπου έλαβε χώρα ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου, αλλά ...

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ

  “Απάντηση σε κ. Χρ. Στρατηγόπουλο για διενέργεια Debate” O κ. Στρατηγόπουλος χρειάστηκε ένα γραπτό κείμενο 438 (!) λέξεων,...