Συζήτηση με τον αναπληρωτή Υποθηκοφύλακα Βόλου

Επισκεφτήκαμε σήμερα τον αναπληρωτή Υποθηκοφύλακα Βόλου, κ. Ιωάννη Ζούμπο, με τον οποίο συζητήσαμε για θέματα όπως το ωράριο λειτουργία...

Continue reading