Ποιοι είμαστε

Αποτελούμε Συνδυασμό Υποψηφίων για την εκλογή του νέου Προέδρου και των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου (Δ.Σ.Β.), για τη θεσμική εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου.

Ο Συνδυασμός μας δεν έχει κομματικές, πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες επιρροές. Βασικό κριτήριο στελέχωσης του Συνδυασμού υπήρξε η κοινή αντίληψη και οπτική για το μέλλον, τον ρόλο και την πορεία που πρέπει να έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου τα επόμενα χρόνια.

Μέλη Συνδυασμού

Θα διεκδικήσουμε την ψήφο των συναδέλφων μας με σκοπό ένα σύγχρονο Σύλλογο, που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές της εποχής, θα λειτουργεί με διαφάνεια, θα είναι εξατομικευμένα κοντά στον κάθε δικηγόρο, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα του, με σχεδιασμό και συγκεκριμένο πλάνο.

Δικηγορικά - Νομικά Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις του συνδυασμού μας